Verksamhetschef med kulturhistorisk kompetens

Värmlands museum. Sista ansökningsdag: 2024-08-04.

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer. Med kulturhistoria och konst vill vi ge upplevelser och insikter om vad det är att vara människa, belysa samtidsfrågor och ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum vill göra människor delaktiga och är med ett rikt utbud av utställningar och programverksamhet en viktig mötesplats.

Med kompetens inom byggnadsvård, arkeologi och konservering utför Värmlands Museum uppdrag inom kulturmiljöområdet gentemot olika typer av offentliga och privata uppdragsgivare. Vi tar fram kulturmiljöprogram, erbjuder antikvarisk medverkan, skriver yttranden, genomför inventeringar och undersökningar och utför konservatoriska åtgärder. En konkurrenskraftig verksamhet som bidrar till att bevara, utveckla och förmedla lokala, regionala och nationella kulturvärden.

Dina arbetaruppgifter

Din roll som chef för uppdragsverksamheten inom kulturmiljöområdet innebär att inspirera, leda, fördela och följa upp arbetet med såväl ackvisition som med genomförande av uppdrag. Tillsammans med medarbetarna söker du aktivt efter uppdrag och skriver anbud och ansökningar. I någon utsträckning genomför du hela eller delar av uppdrag med utgångspunkt i din kompetens. Du tar ansvar för de ekonomiska resultaten och för att upprätta och följa upp budget. Du har personalansvar och deltar i ledningsgruppens arbete med en övergripande helhetssyn på hela museets verksamhet.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen till exempel som bebyggelseantikvarie alternativt byggnadsingenjör eller arkitekt med kunskaper i historiska konstruktioner, material och metoder. Du har utifrån din utbildning, verkat inom bebyggelsefrågor med fokus på kulturhistoria under några år.

Du har erfarenheter från att ha verkat i projektledande funktioner men även från att ha arbetat självständigt hela vägen till leverans av resultat. Du har erfarenhet av och intresse för att skapa nya kundrelationer men även underhålla befintliga. Erfarenheter av arbetsledning med personalansvar är en förutsättning.

Med kunder och uppdragsgivare i fokus samverkar du med dina medarbetare med en väl avstämd arbetsinsats för att leverera efterfrågad tjänst. Du har en välutvecklad kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Tjänsten innebär en del resor i regionen och kräver därför att du har B-körkort.

Anställningen

Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid under vardagar.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %.

Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde enligt överenskommelse

Frågor besvaras av Susanne Olsson st.f. museichef på 054-701 19 10 susanne.olsson@varmlandsmuseum.se

Din ansökan med personligt brev och CV skickar du till ansokan@varmlandsmuseum.se, oss tillhanda senast den 4 augusti 2024.

Välkommen med din ansökan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.