Avdelningschef Kommunikation och utställningar

Statens historiska museer. Sista ansökningsdag: 2024-05-27.

Referensnummer 211-512-2024

Statens historiska museer är Sveriges största statliga museikoncern. I myndigheten ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet med Tumba Bruksmuseum. Här ingår också uppdragsverksamheten Arkeologerna, med kontor på fem olika platser i landet. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Myndigheten har omkring 400 medarbetare.

Tilltalas du av Statens historiska museers vision Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler? Vill du bidra till att så många som möjligt får tillgång till kulturarv och historia? Då kan du vara vår nya kollega när vi söker en chef till avdelningen Kommunikation och utställningar!

Om uppdraget
I ditt uppdrag som chef ligger ansvaret för Statens historiska museers sammanhållande arbete med kommunikation, att göra verksamheten så känd och använd som möjligt. Med våra starka varumärken och breda utbud vill vi vara en attraktiv plats för lärande, upplevelser och dialog om historia ur olika infallsvinklar och perspektiv. Du bidrar till att varumärkena är väl kända och till att verksamheten når ut, varför digital verksamhetsutveckling är av stor vikt. Du ser till att vi har en väl fungerade internkommunikation som utvecklas och du driver avdelningen framåt genom att inspirera och stödja medarbetarna att utvecklas i sina roller. Under din ledning agerar avdelningen professionellt, samordnat och affärsmässigt för hela myndigheten.

Den avdelningen du leder driver och utvecklar marknadsföring, kommunikation och mediaproduktion i samarbete med övriga organisationen. I uppdraget ingår också att samordna och utveckla det publika utbud som genomförs i projektform. Det kan handla om utställningar, publikationer och digital förmedling i varierande kanaler. Museibutikssortiment, strategiska samarbeten och allianser är andra områden som avdelningen driver. Verksamheten stödjer varje museum och avdelning liksom myndigheten som helhet så att vi tillsammans når vårt uppdrag och strategiska utvecklingsmål. Målgrupperna finns i hela landet och vi strävar efter en ökad användning av hela vårt utbud, där museibesök är en del tillsammans med exempelvis digitala erbjudanden.

Ditt uppdrag är att fortsätta utveckla avdelningens arbete där du har verksamhets-, budget- och personalansvar. Avdelningen har dryga 30-talet medarbetare och två enheter. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp samt är direktrapporterande till överintendenten.

Kvalifikationer

  • Relevant akademisk utbildning inom kommunikation, kulturvetenskap eller områden relevanta för publikt arbete
  • Flerårig erfarenhet av att vara chef och ledare med personal- och budgetansvar
  • Flerårig erfarenhet av arbete inom eller ledning av strategisk kommunikation, marknadsföring och mediahantering
  • Flerårig erfarenhet av arbete inom eller ledning av publikt arbete
  • Erfarenhet av arbete med digital utveckling och digitala plattformar
  • Erfarenhet av parallellt arbete med flera olika varumärken och med affärsmässigt perspektiv
  • En stark stilistisk förmåga, på såväl svenska som engelska.

Meriterande

  • Erfarenhet av kulturområdet
  • Arbete inom staten eller offentligt finansierad verksamhet
  • Erfarenhet av att ha varit chef över chefer

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att leda och samverka. Du är trygg, entusiasmerande och engagerad samt har omvittnad god samarbets- och initiativförmåga. Myndighetens mål för utveckling av verksamheten bidrar till att vi befinner vi oss i ständig förändring, därför vi söker dig som lockas av utvecklingsarbete och är drivande. Du ser till helhetens bästa likaväl som du leder din avdelning mot uppsatta mål och prioriteringar. Med ett affärsmässigt perspektiv kan du prioritera för att verksamheten ska ge så stor utväxling som möjligt. Att vara strukturerad, ha god organisationsförmåga och sträva efter effektivitet är förutsättningar för att lyckas i rollen. Som en erfaren chef och ledare har du en ledaridé där ett tillitsfullt och inkluderande förhållningssätt ingår för driva och utveckla verksamheten att tillsammans med chefer och medarbetare samt övriga delar av myndigheten.

Vi erbjuder
Anställningen är tillsvidare och avser heltid med organisatorisk placering i Stockholm. Eftersom vår verksamhet finns på flera arbetsställen och orter så förekommer en del resor i tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Upplysningar om tjänsten lämnas av Överintendent, Magnus Hagberg, tel. 08-519 556 31 samt personalansvarig Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO är Jonas Lindwall, tel. 08-402 30 21.

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj.

Kontaktpersoner

Magnus Hagberg
Överintendent
08-519 556 31
magnus.hagberg@shm.se

Emelie Gloza
08-51955607

Jonas Lindwall
SACO-S
08-402 30 21
jonas.lindwall@shm.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.