Annons:
Bildmuseet

Sagostund i fokus under riksdagsdebatt – SD försvarar stopp

”Det ska inte finnas någon tvekan om att regeringen står bakom principen om armlängds avstånd”, sa kulturminister Parisa Liljestrand i en interpellationsdebatt som i huvudsak handlade om hatet och hotet mot arrangemanget Drag queen story hour.

Drag queen story hour har turnerat runt i landet sedan 2017 och är en sagostund som ska belysa allas lika värde. Under hösten har flera bibliotek fått ta emot hot och hat när de arrangerat sagostunden. I bland annat Kalmar och i Trellborg har SD-politiker krävt att sagostunden stoppas.

Under tisdagens riksdagsdebatt försvarade riksdagsledamoten Jonas Andersson (SD) sina lokala partikollegor:

– Det finns gränser där man som folkvald politiker måste få säga ifrån. Principen om armlängds avstånd är viktig, men det finns också andra värden att ta hänsyn till – barnens främsta i första rummet till exempel, de här sagostunderna har inte kommit till i första hand för barnen, utan för att vuxna vill vara normbrytande.

Hans kollega, riksdagsledamoten Leonid Yurkovskiy (SD) sade vidare att det kommunala självstyret står över vägledande principer som fastslås i Tidöavtalet och att kommunpolitiker ska kunna fatta egna beslut om sagostunderna.

Oppositionen var starkt kritisk till SD:s agerande och Amanda Lind (MP) kallade SD:s retorik för en normförskjutning för hur man kan prata om hbtqi-personer:

– Det största hotet mot våra barn är inte en dragqueen som klär upp sig i smink och glitter och läser en saga på ett bibliotek utan det är att ungdomar inte vågar komma ut, det är att de här ungdomarna är en av de mest utsatta grupperna i samhället och som mår allra sämst. Det är ett samhällsproblem som regeringen och SD borde ta tag i.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) kommenterade inte sagostunderna direkt men upprepade att hon som kulturminister kommer att arbeta för att värna principen om armlängds avstånd.

– Det ska inte finnas någon tvekan om att regeringen står bakom principen om armlängds avstånd, sa Parisa Liljestrand.

Något som Lawen Redar (S) kommenterade på:

– Jag har stor oro om principen kommer efterlevas med den här regeringen och dess samarbetsparti. Principen om en armlängds avstånd handlar om att de som sitter på den politiska makten inte ska kunna använda sin maktposition för att utnyttja offentliga medel för att påverka människors världsbild och skapa politisk opinion, sa Lawen Redar.

Som svar lyfte Parisa Liljestrand senare i debatten återigen att principen om armlängds avstånd är en viktig del av Tidöavtalet.

– Jag vill betona är att min utgångspunkt är att varje enskilt parti tar ansvar för att Tidöavtalet respekteras och fullföljs.

Ämnen i artikeln:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kraven på kommunikatörerna

Aktuella ämnen:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.