Annons:
Bildmuseet

Kommunikatören: ”Tillgänglighetsfrågan måste med i alla projekt”

Samhällsinformation är inte tillräckligt anpassad för människor med funktionsnedsättningar, enligt en ny rapport. På Autism Sverige har man arbetat hårt med organisationens kognitiva tillgänglighet.

Tillgänglig kommunikation

Sofie Ekholm är kommunikationsansvarig på Autism Sverige och har arbetat mycket med att höja organisationens kognitiva tillgänglighet.

Foto: Christina Teuchler

Information och kommunikation är i den bästa av världar tillgänglig och lätt att ta del av för alla grupper i samhället, både internt och externt, i e-tjänster och appar, i möten och konferenser. Men det finns många aspekter av tillgänglighet och en bred palett av behov och funktionsnedsättningar.

Lagen ställer krav på att digital offentlig service ska vara just tillgänglig, men viktig samhällsinformation anpassad för människor med funktionsnedsättningar är ofta bristfällig, visar ny forskning från Göteborgs universitet, Malmö universitet och forskningsinstitutet RISE. En rapport genomförd av Begripsam på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier visar också hur det under pandemin länge saknades anpassad information för vissa funktionsnedsatta grupper.

– När det väl kom information, så uppdaterades den var fjärde eller femte månad samtidigt som vi andra fick en nästintill daglig dos, säger Stefan Johansson som leder Begripsam och forskar inom människa-datorinteraktion på KTH.

– De här bristerna upprepades sedan vid invasionen av Ukraina, säger han.

Begripsam samarbetar med myndigheter, offentliga aktörer och större organisationer, som Autism Sverige. Sofie Ekholm är kommunikationsansvarig på Autism Sverige och har arbetat mycket med att höja organisationens kognitiva tillgänglighet. Ny webb, ny grafisk profil och byte av namn, från Autism- och Aspergerförbundet, var ett led i det arbetet.

– Vi gjorde en ordentlig förstudie, med testtillfällen och fokusgruppsintervjuer med alla våra målgrupper. Om man tar med tillgänglighetsfrågan från början av ett projekt så kan man hitta lösningar på alla designproblem som uppstår.

Att utseende är lika viktigt som innehåll framkom i ett tidigare projekt, Begriplig text, som bland annat Autism Sverige var involverade i.

– En text kan vara hur välskriven som helst, men den kan vara oläslig för stora grupper om inte formgivningen funkar, konstaterar Sofie Ekholm.

Arbetet med Autism Sveriges målgrupper kokade ner till fyra principer för tillgänglig formgivning:

  • Igenkänning är viktigt för många med autism, så var konsekvent vid användandet av illustrationer, funktioner och begrepp.
  • Linjera objekt med varandra. Många med autism fokuserar på detaljer och letar efter raka linjer och tydlig struktur.
  • Skapa lugn och ro. Jobba medvetet med typografi, val av färger och luft.
  • Ta hjälp av experterna. Ha dialog med målgruppen, personer med autism uppmärksammar ofta brister i en design innan andra gör det.
Tillgänglig kommunikation

Stefan Johansson forskar inom människa-datorinteraktion på KTH.

På ett mer övergripande plan kan det viktigaste när det gäller tillgänglig kommunikation delas in i tre lika viktiga bitar, enligt Stefan Johansson:
   – För det första måste tekniken vara konstruerad på rätt sätt för digitala lösningar, så att människor kan anpassa efter behov och önskemål. För det andra är det viktigt hur vi tänker när vi utformar tekniken, så att vi inte krånglar till det och tekniken blir svår att använda. För det tredje är språket viktigt, det är ofta för oprecist.

Stefan Johansson menar att brister i tillgänglighet ofta beror på att man inte riktigt förstår hur svårt det kan vara.

– Man kanske har gjort tester med personer som inte är så beroende av att det är enkelt, säger han.

Inte sällan förbises dessutom det faktum att det inom en målgrupp finns en stor variation av förutsättningar.

– Många letar upp en medelperson i en målgrupp att anpassa sitt budskap för, sök i stället upp extremen i din målgrupp. Hittills har ingen någonsin sagt att något är för lätt, säger Stefan Johansson och lägger till:

Gör man det här på rätt sätt så kommer alla grupper med kognitiva problem tycka att det blir bra, och då tycker också alla andra det.

Råd för att skriva begripligt

Begriplig text, ett projekt mellan Autism Sverige, Dyslexiförbundet, Afasiförbundet och FUB, har ringat in faktorer som avgör om en text är lätt att läsa och förstå. Här är några av de 19 råden:

Punktlistor gör det möjligt att fokusera på en sak i taget och gör det lättare att hantera information.

Avstavningar kan vara ett hinder i läsningen. Ett ord som är avstavat tolkas av vissa läsare som två separata ord och kan därför få en felaktig betydelse.

Längd på text. Skriv kort, men innehållet måste styra. Om en text behöver göras längre är det viktigt att texten har en tydlig sammanfattning och har en god grafisk utformning.

Ämnen i artikeln:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kraven på kommunikatörerna

Aktuella ämnen:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.