Annons:
Bildmuseet

Ulf Dernevik vill ge länsmuseerna större plats i debatten

Häromåret var han en av de drivande bakom förslaget till museilag. Nu tar Ulf Dernevik med sig erfarenheterna från politiken till sin nya roll: Som generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd.

Ulf Dernevik

"Jag är fascinerad av det immateriella kulturarvet – det är viktigt att värna och uppmärksamma det lite mer svårfångade, det som inte utan vidare låter sig ställas ut i monter, som berättelser, språk, hantverk och traditioner", säger Ulf Dernevik.

Det hörs bara nätt och jämnt på dialekten, men Ulf Dernevik vill gärna påpeka att han är göteborgare i grunden, även om han sedan många år bor i Stockholm. Vilket naturligtvis är praktiskt för en person vars jobb innebär mycket resande runtom i landet. Han börjar redan före helgerna, med ett slags turné till samtliga 24 länsmuseer.
– Med tåg. Det ska bli underbart!

Inte för att han är obekant med länsmuseerna. Även under sina år som politiskt sakkunnig på kulturdepartementet, då han bland annat var med och tog fram den kulturarvsproposition som riksdagen klubbade 2017 och som ligger till grund för museilagen, besökte han många av dem. Men nu behöver han få djupare kunskap i de olika museernas verksamhet och villkor. Kunskap som krävs för att han ska kunna arbeta utifrån tjänstebeskrivningens ”utveckla strategier, bedriva påverkansarbete och företräda organisationen nationellt samt driva gemensamma samverkans- och utvecklingsfrågor”.

Länsmuseernas samarbetsråd bildades 1954 och är ett samlande organ för landets 24 länsmuseer, med syfte att driva och tillvarata gemensamma intressen. Rådet leds av en styrelse. som i dialog med ett antal museichefer formulerar generalsekreterarens uppdrag.  2019 anställde rådet för första gången en generalsekreterare, Linda Lundberg. I början av hösten blev hon chef för avdelningen Natur och kulturarv i Västra Götalandsregionen, och därmed är Ulf Dernevik den andra personen på denna post.

Ulf Dernevik utbildade sig en gång i tiden vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, och arbetade i ett antal år i kulturbranschen som producent och arrangör, mestadels inom musik. Han har också läst juridik och pedagogik. Så småningom tog hans intresse för kulturpolitik överhanden, och 2013–2021 arbetade han i riksdagen, först med såväl utbildningsfrågor som kulturpolitik, därefter som politiskt sakkunnig på kulturdepartementet under kulturministrarna Alice Bah Kuhnke och Amanda Lind. Under det senaste året har han frilansat som konsult. Han har delat med sig av sina erfarenheter i att nå fram till beslutsfattare, förklarar han och poängterar att hans kunder uteslutande varit etablerade kultur- och medieaktörer.

De kunskaper han fått genom att jobba politiskt räknar han också att ha nytta av i sin nya tjänst.

– Min roll på kulturdepartementet var i väldigt hög grad att säkra brett stöd för olika kulturpolitiska frågor, inte minst inför kulturarvspropositionen. Det handlade mycket om att i att bygga koalitioner och få bred uppslutning hos alla politiska partier. De erfarenheterna tar jag med mig.

Att han under de åren arbetade för Miljöpartiet tycker han inte är något problem i sammanhanget.

– Min uppgift var inte att söka konflikter, snarare tvärtom. Jag hoppas och tror att alla partier kan se ett samhällsintresse i att värna om ett levande kulturarv.

Länsmuseet Västernorrlands nya basutställning lockar lite extra

Senast besökta museum: Ferlinmuseet i Filipstad.

Museum jag ser fram emot att besöka: Alla länsmuseerna. Men som historiskt intresserad lockar länsmuseet Västernorrlands nya basutställning om Sveriges historia lite extra.

Museiupplevelse som berörde: En konstresa till Madrid för ett antal år sedan, den otroliga konstsamlingen i Museo del Prado samt att IRL få beskåda Picassos mäktiga Guernica i Museo Reina Sofia. 

Brukar köpa i museishoper: Antingen en bok med anknytning till den utställning jag sett eller någon liten souvenir som förhoppningsvis kan väcka min dotters intresse för historia och kultur.  

Tankar om kulturarv: Fascinerad av det immateriella kulturarvet – det är viktigt att värna och uppmärksamma det lite mer svårfångade, det som inte utan vidare låter sig ställas ut i monter, som berättelser, språk, hantverk och traditioner, men som likafullt är en så bärande del av vår historia och kultur.

I samband med hans tillträde i måndags framgick att samrådets styrelse ser behov av tre reformer: förstärkning av kultursamverkansmodellen, satsning på kulturarvets digitalisering och skärpning av museilagen, med krav på att varje region ska finansiera ett länsmuseum. Det blir nu Ulf Derneviks uppgift att övertyga makthavarna om dessa behov. Än har han dock ingen konkret strategi för hur det ska gå till.

– Det är det jag ska mejsla ut nu. Men mitt yttersta mål är att länsmuseerna ska ta större plats i den offentliga debatten, och att beslutsfattarna ska bli mer förtrogna med deras roll. Länsmuseerna är ju en unik institution, som finns i alla län.

Dagens ekonomiska situation är ett bekymmer i sammanhanget, konstaterar han, särskilt i kombination med efterverkningarna av pandemin.

– Det behövs ett återstartsarbete för att bryta och ta sig ur den nedåtgående trenden.

”Det finns en stark vilja hos politiken att stödja länsmuseerna.”

Att detta gäller stora delar av kultursektorn gör det inte enklare, konstaterar han.

– Men jag uppfattar att det finns en stark vilja hos politiken att stödja länsmuseerna i deras viktiga funktion att både förvalta landets kulturarv och göra det tillgängligt.

Därför, menar han, är hans viktigaste uppgift som generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd att få beslutsfattarna att engagera sig och ta ansvar för vårt kulturarv genom att stötta länsmuseerna. 

Ämnen i artikeln:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kraven på kommunikatörerna

Aktuella ämnen:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.