Annons:
Bildmuseet

Nya LAS – det gäller för dig

Den 1 oktober 2022 infördes nya regler i lagen om anställningsskydd. Magasin K listar de punkter du måste ha koll på.

Nya LAS

Med de nya LAS-reglerna kan arbetsgivare undanta tre personer från turordningen vid en nedskärning.

Foto: Istock

Blir det lättare för arbetsgivaren att säga upp mig? Har jag rätt till en fast tjänst om jag är bemanningsanställd? I höstas förändrades LAS, lagen om anställningsskydd, vilket har väckt en hel del frågor. Här är de viktigaste förändringarna:

Nya undantag i turordningsreglerna
Huvudregeln är fortfarande ”sist in – först ut”, alltså att den som blev anställd sist blir uppsagd först vid arbetsbrist. Men med de nya reglerna kan arbetsgivare undanta tre personer från turordningen vid en nedskärning. Tidigare har bara större arbetsplatser fått göra undantag och med max två personer.

Uppsägning på grund av personliga skäl
Det blir enklare för arbetsgivaren att säga upp en anställd av så kallade ”personliga skäl” – om någon misskött sig allvarligt så behöver arbetsgivaren inte ta hänsyn till förmildrande omständigheter eller liknande. Arbetsgivaren behöver inte heller omplacera den anställde mer än en gång.

Från visstid till tillsvidare
Med nya LAS övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter sammanlagt ett år inom en femårsperiod. Den som jobbat i mer än nio månader ska också ha företrädesrätt till en ny visstidsanställning. Tidigare övergick en visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter sammanlagt två år inom en femårsperiod.

Bemanningsanställda ska erbjudas anställning
Om du varit placerad på samma arbetsplats i minst 24 månader under tre år, ska arbetsgivaren erbjuda dig en tillsvidareanställning. Det finns en möjlighet för arbetsgivaren att köpa sig fri från detta med 3 månadslöner. Tidigare var företaget du varit placerad på skyldiga att informera om lediga tjänster men hade ingen skyldighet att anställa bemanningsanställda efter en viss tid.

Ingen lön under tvist
Om du blivit uppsagd men väljer att bestrida uppsägningen, har du inte längre rätt att få lön under den tid det pågår en tvist. I stället kan du vara berättigad till A-kassa under den perioden. Om du vinner tvisten är dock arbetsgivaren skyldig att betala ett högre skadestånd än tidigare.

Svårare att minska arbetstiden
Så kallad hyvling – att göra om en heltidsanställning till deltid – blir svårare för arbetsgivaren med nya LAS. Arbetsgivaren ska följa turordningen så den med kortast anställningstid får sin tjänst hyvlad först. Den som får minskad arbetstid har rätt att behålla sin tidigare lön i tre månader.

Omställningsstudiestöd
I det nya LAS-paketet ingår också omställningsstudiestödet. Läs mer om det här.

Ämnen i artikeln:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kraven på kommunikatörerna

Aktuella ämnen:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.