Landskronas bibliotek satsar på demokratiambassadör

Sedan maj är det möjligt att låna en demokratiambassadör från biblioteket i Landskrona. Syftet med satsningen är dels att höja kunskapen om den demokratiska processen, dels att öka valdeltagandet.

Martin Memet Könick Landskrona foto Niklas Gustavsson

Martin Memet Könick är avdelningschef för Bibliotek och demokrati i Landskrona. Tidigare har han ansvarat för Biblioteken i Malmös verksamhet för barn och unga från 9 till 25 år samt varit chef för Ängelholms bibliotek.

Foto: Niklas Gustavsson

– Jobbar med demokrati gör vi varje dag på biblioteken, men det kanske inte är lika känt som att vi jobbar med böcker. Det behöver det bli.

Martin Memet Könick är chef för avdelningen Bibliotek och demokrati i Landskrona som just anställt en demokratiambassadör. Den nya tjänsten aktiveras på efterfrågan, vilket betyder att vem som helst kan kontakta biblioteket för att låna demokratiambassadören till möten och tillställningar. Förutom att stödja och föreläsa för civilsamhället och privata näringslivet är det tänkt att ambassadören ska skickats ut till offentliga arrangemang.

– Låna en demokratiambassadör-tänket kom naturligt eftersom vi lånar ut böcker, det ett koncept som är lätt att förstå och lätt att marknadsföra.

Martin Memet Könick och hans kollegor började spåna kring idén som en del i det pågående arbetet med att höja kunskapen om den demokratiska processen, öka valdeltagandet och skapa en, vad han kallar, ”tillsammans-känsla” i samhället.

Under våren har Landskrona fått besök av den dansk-svenske högerextremisten Rasmus Paludan. Bland annat besökte han Karlslund under påskhelgen där han genomförde en av sina demonstrationer, oroligheter i området följde på detta. I arbetet med efterdyningarna av besöket medverkade Martin Memet Könick och några av hans medarbetare.

– Ett besök från Paludan river upp känslor hos många av de invånare vi jobbar med och för. Men tack vare vår struktur och kontinuitet blir det lätt att samla oss och starta direkt med specialinsatser när extraordinära och mer eller mindre plötsliga oroligheter, som i detta fall, blossar upp. 

Enligt Martin Memet Könick har Landskrona en bra struktur för arbetet med trygghetsfrågor.

– Varje vecka rapporterar vi in oroligheter och varje månad ses vi, digitalt eller fysiskt, för att diskutera nuläge, vad som har skett under månaden och hur vi kan förbygga och arbeta proaktivt så att staden är så säker och trygg som det bara går.

Det finns också väl upparbetade samarbeten, både inom staden och med samarbetspartners som polisen, företag som jobbar med säkerhet och med fastighetsföretag.

– För mig är samverkan och dialog det viktigaste; god samverkan över förvaltningsgränserna och dialog med de som verkar på de olika platserna, säger Martin Memet Könick.

Att hans avdelning både hanterar bibliotek och demokrati är en högst medveten satsning.

– En av mina favoritpassager i bibliotekslagen är ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Jag tror att det är viktigt att vi verkligen jobbar med och står upp för demokratin.

Den nya demokratiambassadören heter Paulina Stanley och har en bakgrund inom hållbar stadsutveckling. I framtiden kommer det kanske att anställas fler, både inför valet i höst och fortsatt som del av Landskronas demokratiarbete.

– Vi har olika målgrupper vi vill fokusera på i arbetet, dels de som nämns i bibliotekslagen, men även målgrupper i staden där utanförskapet är större och delaktigheten och deltagandet i demokratin är lägre än på andra håll. För att nå dessa grupper behövs det olika kompetenser och olika erfarenheter.

Landskronas demokratiambassadör

Inrättades i maj 2022. En person, i framtiden kanske flera personer, som går att låna av biblioteket till olika tillställningar eller möten. Primära målgrupper är civilsamhället och andra förvaltningar inom staden. Ska bland annat sprida kunskap om hur det går till att rösta till ovana väljare och förstagångsväljare. Är partipolitiskt obunden och för inte dialog om olika partiers för- eller nackdelar, frågor om partiers politik hänvisas till partierna. 

Ämnen i artikeln:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Annons:

Kraven på kommunikatörerna

Annons:
DIK annons
Annons:

Aktuella ämnen:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.