Statliga bidrag puttar upp Älvdalen i topp

Många av de satsningar som biblioteken i Älvdalen gjort hade inte varit möjliga utan statliga bidrag. ”Bidragen kan vara en av anledningarna till att det ser ut som att Älvdalen lägger mest per kommuninvånare och år,” säger funktionschef Karin Rytter.

I Älvdalens kommun satsas det mest pengar på biblioteken enligt KB:s nationella biblioteksstatistik och i den uppmärksammande granskning som Tidningen Vi har gjort: 817 kronor per person och år. Men de pengarna kommer inte bara från kommunen.

Karin Rytter, funktionschef på Älvdalens bibliotek, vill poängtera att i summan 817 kronor, som är den så kallade driftskostnaden, så ingår även de bidrag som Älvdalens bibliotek får från bland annat Statens kulturråd och att alla kostnader inte täcks av kommunala medel.

– Vi har just nu tre pågående satsningar med hjälp av olika bidrag. Bidragen täcker lön till extra personal, bland annat en heltidstjänst, och litteratur, programverksamhet och investeringar. Det kan vara en av anledningarna till att det ser ut som att Älvdalen lägger mest per kommuninvånare och år.

Karin Rytter berättar att man i Älvdalens kommun satsat på att öka tillgängligheten till biblioteken. 2015 gick man ihop med Mora och Orsa kommunbibliotek i bibliotekssamarbetet Ovansiljans bibliotek.

  Nu är vi en aktiv part i det utökade bibliotekssamarbetet i Dalarna, Dalabiblioteken, vilket kommer att innebära ett ännu större utbud av medier. 2019 fick huvudbiblioteket nya lokaler, vi har också fått möjlighet att införa meröppet på kommunens tre folkbibliotek och vi har fått nya bokhyllor. 

När det gäller den dagliga driften har kommunen som är liten till invånarantal men stor till ytan sedan många år valt att ha tre bibliotek, ett huvudbibliotek och två filialer, vilket ger fler kommuninvånare tillgång till bibliotek.

Älvdalens bibliotek utnämndes till Årets bibliotek förra året, Karin Rytter berättar att mycket av verksamheten hade varit svår att genomföra utan bidragen från Statens kulturråd.

– Men även utan bidrag hade vi fortsatt vara kreativa, samverka med andra och prova nya saker och på så vis nå ut till nya målgrupper och öka tillgängligheten till bibliotekets verksamhet och samlingar, säger Karin Rytter.

”Även utan bidrag hade vi fortsatt vara kreativa, samverka med andra och prova nya saker.”

Under året ska biblioteken i Älvdalen arbeta vidare med sitt digitala projekt som drivs med projektmedel från Kulturrådets Stärkta bibliotek.

– Projektet ska öka kommuninvånarnas digitala kompetens och möjligheten till skapande. Som en del av det projektet synliggör vi också lokal natur och kultur på olika sätt, till exempel men hjälp av epa och häst, lokala vandringsleder och utsiktsplatser. Vi håller också på att med hjälp av Kulturrådets inköpsstöd starta förskolebibliotek på kommunens förskolor, säger Karin Rytter.

Ämnen i artikeln:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Annons:

Kraven på kommunikatörerna

Annons:
DIK annons
Annons:

Aktuella ämnen:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.