Annons:
Bildmuseet

Ska folkbiblioteken vara beroende av statliga bidrag?

Frågan hänger kvar i luften efter debatten på Biblioteksdagarna om folkbibliotekens ekonomi.

I Kungliga bibliotekets nationella biblioteksstatistik, ett riktigt mastigt exceldokument, finns en extra intressant tabell: kommunernas driftskostnader för folkbiblioteken. Tabellen berättar helt enkelt vad biblioteken får kosta för varje kommuninvånare per år. I den senaste  statistiken ligger Älvdalen i topp med 817 kronor per person och år och i botten befinner sig Mullsjö med 218 kronor per person och år.

Tidningen Vi sammanställde de här siffrorna i en intressant granskning, kallad Biblioteksdöden. Driftskostnaderna presenterades här som satsningar. Kommunen med högst siffra, Älvdalens kommun, satsar mest på biblioteken hette det. I verkligheten är det en hel del statliga bidrag som ligger bakom den höga siffran. Älvdalens biblioteks funktionschef Karin Rytter säger till Magasin K att det är ”intressant att Älvdalen ser ut att ligga högst” och berättar att bidrag från Kulturrådets Stärkta bibliotek finansierar bland annat en heltidstjänst på biblioteken i kommunen. Mullsjö kommun tilldelades inget Stärkta bibliotek-bidrag 2021.

Stärkta bibliotek-projektet har fått mer pengar och förlängts till 2023, men det är också ett omtvistat projekt. ”En lappa och laga-lösning” kallar Svensk Biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson satsningen i en intervju med Magasin K.

Under en debatt på torsdagen under Biblioteksdagarna, som arrangeras av just Svensk Biblioteksförening, lyftes problemet med att kommunernas finansiering ofta är otillräcklig – utan de statliga bidragen kan många folkbibliotek inte hålla samma nivå på verksamheten.

Detta blir också tydligt när man läser igenom Kulturrådets egen delredovisning över ansökningarna. Där framgår det att gemensamt för alla ansökningarna är att landets bibliotek har ”ett gemensamt behov av högre personaltäthet, ändamålsenliga lokaler samt en önskan såväl att öppna upp biblioteksrummet som att arbeta uppsökande […]”

Frågan som uppstår när man läser detta blir naturligtvis: ska verkligen bibliotekens personaltäthet och ordentliga lokaler vara beroende av en tillfällig bidragssatsning?

Viktigt att betona här är att det ser olika ut runtom i landet. Västerås kommunalråd Markus Lindgren (MP) sa i debatten på Biblioteksdagarna att i kommunen används bidraget endast till extrainsatser och inte till basverksamheten. Och oppositionsborgarrådet i Stockholm, Emilia Bjuggren (S), menade att Stockholm ”har råd” att satsa på biblioteken.

Stärkta bibliotek-bidraget är uppskattat av folkbiblioteken men frågan som ändå hängde kvar i luften efter debatten var: vad händer med folkbibliotekens ekonomi efter 2023 när projektet avslutas?

Ämnen i artikeln:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kraven på kommunikatörerna

Aktuella ämnen:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.